Storsoppleksikon

Hver femte art som finnes i Norge er en soppart. De store, som vi tenker på når vi tenker på sopp er fruktlegemet til storsoppene. Sopper som er store nok til at vi kan se dem uten hjelp av lupe eller mikroskop kalles storsopper. Det står 195 storsopper på den norske normlisten. Listen inneholder alle sopper som soppkontrollørene normalt ser på soppkontroller. Listen utarbeides av Fagmykologisk Råd i Norges sopp- og nyttevekstforbund. I det rådet sitter mykologer, biologer og fagpersonale fra Giftinformasjonen. De holder oversikt over de nyeste sykdomsrapportene, forgiftningsrapportene, kjemisk analyse av hva soppene består av og annen relevant faglitteratur. Det er på grunnlag av denne informasjonen at sopper som tidligere ble regnet som svært gode matsopper blir flyttet over i kategorien giftig og alle andre endringer som har foregått på normlisten de siste tiårene.

Etterhvert vil du finne hele normlisten på denne siden, men i første omgang har vi lagt ut de soppene som vi kan bestemme via appen Digital soppkontroll.

Normlisten deler soppene inn i kategorien Matsopp, Ikke matsopp, Giftig og Meget giftig.