Blå ridderhatt

Hatt: 5-15 cm, hvelvet til utbredt; innrullet kant;

blålilla, gråblå til gråbrun; glatt

Skiver: Utrandete; blå

Stilk: 4-10 x 1,5-2,5 cm, lilla

Sporepulver: Rosa

Voksested: På strø i løv- og barskog, i hager og parker

Kan forveksles med blå slørsopper, men skilles på sin aromatiske lukt

Blå ridderhatt

Spiselig

Lepista nuda

blå ridderhatt

Hatt: 5-15 cm, hvelvet til utbredt; innrullet kant;

blålilla, gråblå til gråbrun; glatt

Skiver: Utrandete; blå

Stilk: 4-10 x 1,5-2,5 cm, lilla

Sporepulver: Rosa

Voksested: På strø i løv- og barskog, i hager og parker

Kan forveksles med blå slørsopper, men skilles på sin aromatiske lukt

Blå ridderhatt

Blå ridderhat
Tagged on: