Blågrå østerssopp

Hatt: 6-15 cm, muslingformet, hvelvet til flat; innrullet kant; hvit til beige eller svak blågrå

Skiver: Noe nedløpende; hvite; tette

Stilk: 1-4 x 3 cm; hvit; sidestilt

Sporepulver: Hvitt

Voksested: Viltvoksende på ved og trestammer, især høst/vinter; dyrkes i veksthus i flere land

Blågrå østerssopp

Spiselig

Pleurotus ostreatus

blågrå østersopp

Hatt: 6-15 cm, muslingformet, hvelvet til flat; innrullet kant; hvit til beige eller svak blågrå

Skiver: Noe nedløpende; hvite; tette

Stilk: 1-4 x 3 cm; hvit; sidestilt

Sporepulver: Hvitt

Voksested: Viltvoksende på ved og trestammer, især høst/vinter; dyrkes i veksthus i flere land

Blågrå østerssopp

Blågrå østerssopp
Tagged on: