Blek piggsopp

Hatt: 5-15 cm, hvelvet, uregelmessig; hvit til gulhvit; tørr; fast; kjøttfull

Pigger: Nedløpende; hvitaktige, ulike lange

Stilk: 3-7 x 1-4 cm, ofte sidestilt; hvit til gulhvit

I løv- og barskog. Ofte flere sammenvokst

Blek piggsopp

Spiselig

Hydnum repandum

Blek piggsopp

Hatt: 5-15 cm, hvelvet, uregelmessig; hvit til gulhvit; tørr; fast; kjøttfull

Pigger: Nedløpende; hvitaktige, ulike lange

Stilk: 3-7 x 1-4 cm, ofte sidestilt; hvit til gulhvit

I løv- og barskog. Ofte flere sammenvokst

Blek piggsopp

Blek piggsopp
Tagged on: