Blodrørsopp

Hatt: 5-15 cm, hvelvet; mattbrun; semsket

Rørlag: Gult med røde, trange rørmunninger

Stilk: 5-10 x 2-5 cm; tett besatt med fine karminrøde prikker på gulaktig bakgrunn; oppsvulmet mot basis

Voksested: I åpen løvskog på skrinn jord eller næringsfattig barskog

Kjøttet blir blått ved gjennomskjæring. Krever sterk varmebehandling i 15-20 minutter. Giftig som rå eller utilstrekkelig varmebehandlet.

Blodrørsopp

Spiselig

Boletus luridiformis

blodrørsopp

Hatt: 5-15 cm, hvelvet; mattbrun; semsket

Rørlag: Gult med røde, trange rørmunninger

Stilk: 5-10 x 2-5 cm; tett besatt med fine karminrøde prikker på gulaktig bakgrunn; oppsvulmet mot basis

Voksested: I åpen løvskog på skrinn jord eller næringsfattig barskog

Kjøttet blir blått ved gjennomskjæring. Krever sterk varmebehandling i 15-20 minutter. Giftig som rå eller utilstrekkelig varmebehandlet.

Blodrørsopp

Blodrørsopp
Tagged on: