Brunskrubb

Hatt: 5-15 cm, hvelvet; brun i ulike nyanser

Rørlag: Skittenhvitt til grått

Stilk: 7-20 x 1-3 cm, skittenhvit med brunsvarte skjell

Voksested: Under bjørk

Brunskrubb

Spiselig

Leccinum scabrum

brunskrubb

Hatt: 5-15 cm, hvelvet; brun i ulike nyanser

Rørlag: Skittenhvitt til grått

Stilk: 7-20 x 1-3 cm, skittenhvit med brunsvarte skjell

Voksested: Under bjørk

Brunskrubb

Brunskrubb
Tagged on: