Fåresopp

Hatt: 5-15 cm, uregelmessig, flat; hvit til blek gråbrun

Porelag: Hvitt, blir gulgrønt ved skraping og med alder

Stilk: Hvit; kort, ofte sidestilt

Voksested: I granskog; moserik gammelskog

Franskbrødsopp kan ligne, men blir ikke gulgrønn på porelaget. Fåresopp blir gul ved varmebehandling. Det blir ikke forvekslingsarten franskbrødsopp. Franskbrødsopp er ikke en matsopp.

Fåresopp

Spiselig

Albatrellus ovinus

fåresopp

Hatt: 5-15 cm, uregelmessig, flat; hvit til blek gråbrun

Porelag: Hvitt, blir gulgrønt ved skraping og med alder

Stilk: Hvit; kort, ofte sidestilt

Voksested: I granskog; moserik gammelskog

Franskbrødsopp kan ligne, men blir ikke gulgrønn på porelaget. Fåresopp blir gul ved varmebehandling. Det blir ikke forvekslingsarten franskbrødsopp. Franskbrødsopp er ikke en matsopp.

Fåresopp

Fåresopp
Tagged on: