Fløyelsrørsopp

Hatt: 5-12 cm, halvkuleformet til hvelvet; fløyelsaktig; gulbrun; tørr
Rørlag: Noe nedløpende; først kromgult, senere gulgrønt; store og kantete rørmunninger
Stilk: 4-10 x 1-2 cm, gulbrun til rødbrun

I løv- og barskog

Fløyelsrørsopp

Spiselig

Xerocomus ferrugineus

Fløyelsrørsopp

Hatt: 5-12 cm, halvkuleformet til hvelvet; fløyelsaktig; gulbrun; tørr
Rørlag: Noe nedløpende; først kromgult, senere gulgrønt; store og kantete rørmunninger
Stilk: 4-10 x 1-2 cm, gulbrun til rødbrun

I løv- og barskog

Fløyelsrørsopp

Fløyelsrørsopp
Tagged on: