Furumatriske

Hatt: 5-10 cm, først hvelvet, senere
traktformet; oransje og sonet
Skiver: Tilvokste til nedløpende, oransje
Stilk: 4-8 x 1-2 cm, lys oransje med
tydelige groper
Melkesaft: Gulrotfarget, skifter ikke farge
Sporepulver: Hvitt

I furuskog; på kalkrik grunn

Furumatriske

Spiselig

Lactarius deliciosus

Furumatriske

Hatt: 5-10 cm, først hvelvet, senere
traktformet; oransje og sonet
Skiver: Tilvokste til nedløpende, oransje
Stilk: 4-8 x 1-2 cm, lys oransje med
tydelige groper
Melkesaft: Gulrotfarget, skifter ikke farge
Sporepulver: Hvitt

I furuskog; på kalkrik grunn

Furumatriske

Furumatriske
Tagged on: