Grønn fluesopp

Hatt: 5-12 cm, først eggformet, senere hvelvet og utbredt; olivengrønn

Skiver: Frie, hvite, brede

Stilk: 8-15 x 1-2 cm, lysere enn hatten; med hengende ring; knollformet basis med stor slire

Sporepulver: Hvitt

Voksested: I løvskog, med eik og bøk, langs kysten fra Oslofjorden til Møre. Kan opptre i nesten hvit form.

Grønn fluesopp er svært giftig. Den inneholder amantin, phallodin og andre giftsoffer som kan gi varige skader på lever og nyre. Forgiftningssymtomer er kraftige brekninger, magesmerter, diaré, symptom på lever- og nyreskader. Behandling: Øyeblikkelig legehjelp.

Grønn fluesopp

Meget giftig

Amanita phalloides

grønn fluesopp

Hatt: 5-12 cm, først eggformet, senere hvelvet og utbredt; olivengrønn

Skiver: Frie, hvite, brede

Stilk: 8-15 x 1-2 cm, lysere enn hatten; med hengende ring; knollformet basis med stor slire

Sporepulver: Hvitt

Voksested: I løvskog, med eik og bøk, langs kysten fra Oslofjorden til Møre. Kan opptre i nesten hvit form.

Grønn fluesopp er svært giftig. Den inneholder amantin, phallodin og andre giftsoffer som kan gi varige skader på lever og nyre. Forgiftningssymtomer er kraftige brekninger, magesmerter, diaré, symptom på lever- og nyreskader. Behandling: Øyeblikkelig legehjelp.

Grønn fluesopp

Grønn fluesopp
Tagged on: