Gul trompetsopp

Hatt: 3-8 cm, traktformet; dypt navlet; bølget kant; gulbrun til rødbrun

Ribber: Nedløpende; guloransje

Stilk: 3-7 x 0,5 -0,8 cm, gul til rødgul; hul

Voksested: Vokser på fuktige steder i kalkrik barskog

Gul trompetsopp

Spiselig

Craterellus lutescens

Gul trompetsopp

Hatt: 3-8 cm, traktformet; dypt navlet; bølget kant; gulbrun til rødbrun

Ribber: Nedløpende; guloransje

Stilk: 3-7 x 0,5 -0,8 cm, gul til rødgul; hul

Voksested: Vokser på fuktige steder i kalkrik barskog

Gul trompetsopp

Gul trompetsopp
Tagged on: