Hvit fluesopp

Hatt: 5-10 cm, hvit, glinsende; først kjegle- senere klokkeformet, ofte skjev

Skiver: Frie, hvite

Stilk: 10-15 x 1-2 cm, litt flosset, med ring og knollformet basis med poseformet slire

Sporepulver: Hvitt

Voksested: Vokser i løv- og barskog

Kjent nord til Tromsø

Hvit fluesopp er svært giftig. Den inneholder amantin, phallodin og andre giftsoffer som kan gi varige skader på lever og nyre. Forgiftningssymtomer er kraftige brekninger, magesmerter, diaré, symptom på lever- og nyreskader. Behandling: Øyeblikkelig legehjelp.

Hvit fluesopp

Meget giftig

Amanita virosa

hvit fluesopp

Hatt: 5-10 cm, hvit, glinsende; først kjegle- senere klokkeformet, ofte skjev

Skiver: Frie, hvite

Stilk: 10-15 x 1-2 cm, litt flosset, med ring og knollformet basis med poseformet slire

Sporepulver: Hvitt

Voksested: Vokser i løv- og barskog

Kjent nord til Tromsø

Hvit fluesopp er svært giftig. Den inneholder amantin, phallodin og andre giftsoffer som kan gi varige skader på lever og nyre. Forgiftningssymtomer er kraftige brekninger, magesmerter, diaré, symptom på lever- og nyreskader. Behandling: Øyeblikkelig legehjelp.

Hvit fluesopp

Hvit fluesopp
Tagged on: