Krittøsterssopp

Hatt: 3-8 cm bred, øre- til muslingformet; kritthvit til hvit
Skiver: Radiært fra e felles basis; hvite; tette
Stilk: Manglende
Sporepulver: Hvitt

I knipper på morkne stubber, især gran Forgiftninger rapportert hos kronisk nyresyke pasienter i Japan

Krittøsterssopp

Spiselig

Krittøsterssopp Pleurocybella porrigens

Krittøsterssopp

Hatt: 3-8 cm bred, øre- til muslingformet; kritthvit til hvit
Skiver: Radiært fra e felles basis; hvite; tette
Stilk: Manglende
Sporepulver: Hvitt

I knipper på morkne stubber, især gran Forgiftninger rapportert hos kronisk nyresyke pasienter i Japan

Krittøsterssopp

Krittøsterssopp
Tagged on: