Matblekksopp

Hatt: 5-12 cm høy, konisk; hvit med fliseskjell

Skiver: Frie; tette, først hvite, så rosa, svarte; løses tilslutt opp i ”blekk”

Stilk: 10-15 x 1 cm, hvit; glatt; med liten ring; hul

Sporepulver: Svart

Voksested: Vokser i grupper på fet gressmark og i plener

Matblekksopp

Spiselig

Coprinus comatus

matblekksopp

Hatt: 5-12 cm høy, konisk; hvit med fliseskjell

Skiver: Frie; tette, først hvite, så rosa, svarte; løses tilslutt opp i ”blekk”

Stilk: 10-15 x 1 cm, hvit; glatt; med liten ring; hul

Sporepulver: Svart

Voksested: Vokser i grupper på fet gressmark og i plener

Matblekksopp

Matblekksopp
Tagged on: