Rimsopp

Hatt: 5-12 cm, først nesten kuleformet, senere hvelvet; rynkete; lys oker til halmfarget; med et lyst ”rimlag” på hatten

Skiver: Tilvokste; lyst brune til kanelbrune; sagtakkete

Stilk: 5-13 x 1-2 cm, lys; med ring; vatret ovenfor ringen

Sporepulver: Brunt

Voksested: I løv- og barskog

Kan forveksles med uspiselige slørsopper

Rimsopp

Spiselig

Cortinarius caperatus

rimsopp

Hatt: 5-12 cm, først nesten kuleformet, senere hvelvet; rynkete; lys oker til halmfarget; med et lyst ”rimlag” på hatten

Skiver: Tilvokste; lyst brune til kanelbrune; sagtakkete

Stilk: 5-13 x 1-2 cm, lys; med ring; vatret ovenfor ringen

Sporepulver: Brunt

Voksested: I løv- og barskog

Kan forveksles med uspiselige slørsopper

Rimsopp

Rimsopp
Tagged on: