Rødgul piggsopp

Hatt: 3-7 cm, rødgul, flat
Pigger: Lyse, ulike lange
Stilk: 2-7 x 1 cm, gul

Løv- og barskog. Blek piggsopp ligner, men er gulhvit og kraftigere

Rødgul piggsopp

Spiselig

Hydnum rufescens

Rødgul piggsopp

Hatt: 3-7 cm, rødgul, flat
Pigger: Lyse, ulike lange
Stilk: 2-7 x 1 cm, gul

Løv- og barskog. Blek piggsopp ligner, men er gulhvit og kraftigere

Rødgul piggsopp

Rødgul piggsopp
Tagged on: