Rødnende parasollsopp

Hatt: 10-15 cm, først kuleformet, senere utbredt; hatthuden sprekker opp i frynsete, brune skjell på lys bunn
Skiver: Frie; hvite, rødflekkete ved trykk og alder
Stilk:10-20 x 1-2 cm, glatt; først hvitaktig til gråbrun: rødner ved skraping; flyttbar ring; løkformet basis
Sporepulver: Hvitt

På strø; oftest i barskog; i maurtuer

Rødnende parasollsopp

Spiselig

Chlorophyllum rhacodes

rødnende parasollsopp

Hatt: 10-15 cm, først kuleformet, senere utbredt; hatthuden sprekker opp i frynsete, brune skjell på lys bunn
Skiver: Frie; hvite, rødflekkete ved trykk og alder
Stilk:10-20 x 1-2 cm, glatt; først hvitaktig til gråbrun: rødner ved skraping; flyttbar ring; løkformet basis
Sporepulver: Hvitt

På strø; oftest i barskog; i maurtuer

Rødnende parasollsopp

Rødnende parasollsopp
Tagged on: