Ruterørsopp

Hatt: 4-12 cm, halvkuleformet; fint filtet; brun, tørr; hatthuden sprekker opp, viser kirsebærrødt kjøtt;
Rørlag: Først gult, så gulgrønt; svakt blågrønt ved trykk; kantete rørmunninger
Stilk: 4-10 x 0,5-1,5 cm, øverst gul; karminrød nedover

I løvskog, helst under bøk og eik

Ruterørsopp

Spiselig

Xerocomus chrysenteron

Ruterørsopp

Hatt: 4-12 cm, halvkuleformet; fint filtet; brun, tørr; hatthuden sprekker opp, viser kirsebærrødt kjøtt;
Rørlag: Først gult, så gulgrønt; svakt blågrønt ved trykk; kantete rørmunninger
Stilk: 4-10 x 0,5-1,5 cm, øverst gul; karminrød nedover

I løvskog, helst under bøk og eik

Ruterørsopp

Ruterørsopp
Tagged on: