Sandsopp

Hatt: 5-12 cm, hvelvet til utbredt; gulbrun med små rødbrune skjell; tørr

Rørlag: Gulbrunt til olivenbrunt; blåner ved trykk; trange røråpninger

Stilk: 5-10 x 1,5-3 cm; gulbrun; tørr

Voksested: Vokser under furu; ofte langs skogsbilveier

Merknad: Rødgult kjøtt som ofte blåner

Sandsopp

Spiselig

Suillus variegatus

sandsopp

Hatt: 5-12 cm, hvelvet til utbredt; gulbrun med små rødbrune skjell; tørr

Rørlag: Gulbrunt til olivenbrunt; blåner ved trykk; trange røråpninger

Stilk: 5-10 x 1,5-3 cm; gulbrun; tørr

Voksested: Vokser under furu; ofte langs skogsbilveier

Merknad: Rødgult kjøtt som ofte blåner

Sandsopp

Sandsopp
Tagged on: