Seig kusopp

Hatt: 4-10 cm, hvelvet til utbredt; brungul; ofte mange tett sammen

Rørlag: Litt nedløpende; grågult, med oliven tone; kantete rørmunninger; ”rør inni rørene”

Stilk: 3-6 x 0,5-1,5 cm; gulbrun

Voksested: Vokser under furu; ofte langs skogsbilveier

Seig kusopp

Spiselig

Suillus bovinus

seig kusopp

Hatt: 4-10 cm, hvelvet til utbredt; brungul; ofte mange tett sammen

Rørlag: Litt nedløpende; grågult, med oliven tone; kantete rørmunninger; ”rør inni rørene”

Stilk: 3-6 x 0,5-1,5 cm; gulbrun

Voksested: Vokser under furu; ofte langs skogsbilveier

Seig kusopp

Seig kusopp
Tagged on: