Sleipsopp

Hatt: 5-10 cm, hvelvet til flat; grå til grålilla; dekket av et tykt slimlag

Skiver: Nedløpende; gråhvite, senere gråsvarte

Stilk: 5-10 x 1-2 cm, dekket av et slimlag; gråhvit med sitrongul basis

Sporepulver: Svart

Voksested: I granskog

Slimlaget må fjernes

Sleipsopp

Spiselig

Gomphidius glutinosus

sleipsopp

Hatt: 5-10 cm, hvelvet til flat; grå til grålilla; dekket av et tykt slimlag

Skiver: Nedløpende; gråhvite, senere gråsvarte

Stilk: 5-10 x 1-2 cm, dekket av et slimlag; gråhvit med sitrongul basis

Sporepulver: Svart

Voksested: I granskog

Slimlaget må fjernes

Sleipsopp

Sleipsopp
Tagged on: