Sotvokssopp

Hatt: 6-12 cm, hvelvet, senere avflatende med pukkel; gråsvart til brunsvart; tørr
Skiver: Nedløpende, hvite, tykke og fjernstilte
Stilk: 5-10 x 1-2 cm, brungrå; tørr
Sporepulver: Hvitt

I moserik granskog

Sotvokssopp

Spiselig

Hygrophorus camarophyllus

Sotvokssopp

Hatt: 6-12 cm, hvelvet, senere avflatende med pukkel; gråsvart til brunsvart; tørr
Skiver: Nedløpende, hvite, tykke og fjernstilte
Stilk: 5-10 x 1-2 cm, brungrå; tørr
Sporepulver: Hvitt

I moserik granskog

Sotvokssopp

Sotvokssopp
Tagged on: