Spiselig røyksopp

Stilkrøyksopp Lycoperdon exipuliforme

Fruktlegeme: 5-20 cm høy; øverst 5-10 cm bred; velutviklet stilk; olivenbrun til brun; som ung lys og dekket av fine små skjell
Innvendig: Først hvit; fast; senere gulgrønn og og tilslutt olivenbrun av sporene

I skog og på åpen mark

Røyksoppfamilien

Spiselige røyksopper omfatter tre slekter. Det er sopper med myke fruktlegemer, kjøttaktige som unge, oftest kule- eller pæreformet, omgitt av et dobbelt skall som brister på forskjellig måte. Sporene utvikles inne i soppen. Røyksopper omfatter tre slekter,  Eggrøyksopper Bovista (åtte arter i Norge), Kjemperøyksopper Langermannia (en art i Norge), Røyksopper Lycoperdon (22 arter i Norge). I tillegg omtales slekten Potetrøyksopp Scleroderma (seks arter i Norge) ofte som en røyksopp, men den tilhører en annen familie. Potetrøyksopper Scleroderma er giftige.

Alle røyksopper  er spiselige, så lenge de er helt hvite inni. Potetrøyksoppene er allerede som unge mørke inni. Små røyksopper kan forveksles med unge eksemplarer av hvit fluesopp. Røyksopper skal være helt ensartet når de deles, mens man kan se skivelaget dersom man har skåret over et ungt eksemplar av en hvit fluesopp.

Bildet og beskrivelsen i denne posten tilhører Stilkrøyksopp Lycorpedon expuliforme. Har du fått beskjed om at du har en spiselig røyksopp i Digital soppkontroll, så kan det godt hende at du har en annen art av spiselige røyksopper.

 

Spiselig røyksopp

Spiselig

Lycoperdales spp.

stilkrøyksopp

Stilkrøyksopp Lycoperdon exipuliforme

Fruktlegeme: 5-20 cm høy; øverst 5-10 cm bred; velutviklet stilk; olivenbrun til brun; som ung lys og dekket av fine små skjell
Innvendig: Først hvit; fast; senere gulgrønn og og tilslutt olivenbrun av sporene

I skog og på åpen mark

Røyksoppfamilien

Spiselige røyksopper omfatter tre slekter. Det er sopper med myke fruktlegemer, kjøttaktige som unge, oftest kule- eller pæreformet, omgitt av et dobbelt skall som brister på forskjellig måte. Sporene utvikles inne i soppen. Røyksopper omfatter tre slekter,  Eggrøyksopper Bovista (åtte arter i Norge), Kjemperøyksopper Langermannia (en art i Norge), Røyksopper Lycoperdon (22 arter i Norge). I tillegg omtales slekten Potetrøyksopp Scleroderma (seks arter i Norge) ofte som en røyksopp, men den tilhører en annen familie. Potetrøyksopper Scleroderma er giftige.

Alle røyksopper  er spiselige, så lenge de er helt hvite inni. Potetrøyksoppene er allerede som unge mørke inni. Små røyksopper kan forveksles med unge eksemplarer av hvit fluesopp. Røyksopper skal være helt ensartet når de deles, mens man kan se skivelaget dersom man har skåret over et ungt eksemplar av en hvit fluesopp.

Bildet og beskrivelsen i denne posten tilhører Stilkrøyksopp Lycorpedon expuliforme. Har du fått beskjed om at du har en spiselig røyksopp i Digital soppkontroll, så kan det godt hende at du har en annen art av spiselige røyksopper.

 

Spiselig røyksopp

Stilkrøyksopp
Tagged on: