Spiss giftslørsopp

Hatt: 3-8 cm, først kjegleformet, senere hvelvet; oransje til rødbrun

Skiver: Utrandete, fjernstilte; oransje, rustbrune til kanelbrune

Stilk: 5-12 x 1-1,5 cm, rødbrun med okergule slørbelter og litt fortykket basis

Sporepulver: Brunt

Voksested: I barskog, gjerne fuktig, moserik blåbærgranskog

Spiss giftslørsopp og butt giftslørsopp er våre to farligste giftsopper. De inneholder orrelanin som kan gi varige nyreskader. Intill 14 dagers inkubasjonslit. Forgiftningssymptomene kan vise seg først etter 8-14 dager, med generell uvellhet, tørst, nyresmerter, avtagende urinutskillelse, opphør av nyrefunksjon. Behandling: Øyeblikkelige legehjelp og innleggelse på sykehus.

Spiss giftslørsopp

Meget giftig

Cortinarius rubellus

spiss giftslørsopp

Hatt: 3-8 cm, først kjegleformet, senere hvelvet; oransje til rødbrun

Skiver: Utrandete, fjernstilte; oransje, rustbrune til kanelbrune

Stilk: 5-12 x 1-1,5 cm, rødbrun med okergule slørbelter og litt fortykket basis

Sporepulver: Brunt

Voksested: I barskog, gjerne fuktig, moserik blåbærgranskog

Spiss giftslørsopp og butt giftslørsopp er våre to farligste giftsopper. De inneholder orrelanin som kan gi varige nyreskader. Intill 14 dagers inkubasjonslit. Forgiftningssymptomene kan vise seg først etter 8-14 dager, med generell uvellhet, tørst, nyresmerter, avtagende urinutskillelse, opphør av nyrefunksjon. Behandling: Øyeblikkelige legehjelp og innleggelse på sykehus.

Spiss giftslørsopp

Spiss giftslørsopp
Tagged on: