Steinsopp

Hatt: 5-20 cm, halvkuleformet til hvelvet; brun i ulike nyanser; hvit kant
Rørlag: Hvitt, senere gult til gulgrønt
Stilk: 5-15 x 3-6 cm, ofte oppsvulmet ved basis; lys brun med finmasket hvitt årenett øverst

I løv- og barskog. Kan forveksles med gallerørsopp som er uspiselig.

Steinsopp

Spiselig

Boletus edulis

steinsopp

Hatt: 5-20 cm, halvkuleformet til hvelvet; brun i ulike nyanser; hvit kant
Rørlag: Hvitt, senere gult til gulgrønt
Stilk: 5-15 x 3-6 cm, ofte oppsvulmet ved basis; lys brun med finmasket hvitt årenett øverst

I løv- og barskog. Kan forveksles med gallerørsopp som er uspiselig.

Steinsopp

Steinsopp
Tagged on: