Stor kragesopp

Hatt: 5-15 cm, hvelvet til utbredt; brunlilla; ofte med slørrester i kanten; klebrig

Skiver: Tilvokste; først grå, senere gråsvarte

Stilk: 5-15 x 1-2 cm med ring; hvit; finskjellet nedenfor ringen

Sporepulver: Svart

Voksested: I barskog; på vedrester

Kan forveksles med sjampinjonger, men disse har frie skiver

Stor kragesopp

Spiselig

Stropharia hornemannii

stor kragesopp

Hatt: 5-15 cm, hvelvet til utbredt; brunlilla; ofte med slørrester i kanten; klebrig

Skiver: Tilvokste; først grå, senere gråsvarte

Stilk: 5-15 x 1-2 cm med ring; hvit; finskjellet nedenfor ringen

Sporepulver: Svart

Voksested: I barskog; på vedrester

Kan forveksles med sjampinjonger, men disse har frie skiver

Stor kragesopp

Stor kragesopp
Tagged on: