Stor parasollsopp

Hatt: 10-30 cm, først kuleformet, senere hvelvet til utbredt med lav pukkel; hatthuden sprekker opp i frynsete brune skjell på lys bunn

Skiver: Frie; kremfargete

Stilk: 10-35 x 1-2,5 cm, med brune bånd (vatret); dobbelt ring som kan flyttes; basis knollformet

Sporepulver: Hvitt

Voksested: Vokser i åpen løv- og barskog og på sandig mark

Stor parasollsopp

Spiselig

Macrolepiota procera

Stor parasollsopp

Hatt: 10-30 cm, først kuleformet, senere hvelvet til utbredt med lav pukkel; hatthuden sprekker opp i frynsete brune skjell på lys bunn

Skiver: Frie; kremfargete

Stilk: 10-35 x 1-2,5 cm, med brune bånd (vatret); dobbelt ring som kan flyttes; basis knollformet

Sporepulver: Hvitt

Voksested: Vokser i åpen løv- og barskog og på sandig mark

Stor parasollsopp

Stor parasollsopp
Tagged on: