Svart trompetsopp

Hatt: 3-9 cm, trompetformet; litt skjellete; bølget kant; hul; gråsvart til svart

Ribber: Nesten glatt; rynkete; grå

Stilk: Svart; hul; avsmalende mot basis

Voksested: I løv- og barskog

Svart trompetsopp

Spiselig

Craterellus cornucopioides

svart trompetsopp

Hatt: 3-9 cm, trompetformet; litt skjellete; bølget kant; hul; gråsvart til svart

Ribber: Nesten glatt; rynkete; grå

Stilk: Svart; hul; avsmalende mot basis

Voksested: I løv- og barskog

Svart trompetsopp

Svart trompetsopp
Tagged on: