Svartbrun rørsopp

Hatt: 5-12 cm, hvelvet; først fint filtet

senere glatt; kastanjebrun; svakt klebrig

Rørlag: Gult til gulgrønt; blir blågrønt ved trykk; rørmunninger kantete

Stilk: 5-10 x 1-2 cm, brun; glatt

Voksested: I løv- og barskog; vanligst under furu;

Merknader: soppkjøttet blåner

Svartbrun rørsopp

Spiselig

Xerocomus badius

svartbrun rørsopp

Hatt: 5-12 cm, hvelvet; først fint filtet

senere glatt; kastanjebrun; svakt klebrig

Rørlag: Gult til gulgrønt; blir blågrønt ved trykk; rørmunninger kantete

Stilk: 5-10 x 1-2 cm, brun; glatt

Voksested: I løv- og barskog; vanligst under furu;

Merknader: soppkjøttet blåner

Svartbrun rørsopp

Svartbrun rørsopp
Tagged on: