Traktkantarell

Hatt: 2-6 cm, dypt navlet; bølget; gulbrun til gråbrun
Ribber: Nedløpende; gaffeldelte; gule til grågule
Stilk: 4-8 x 0,5-1 cm, gul til brungul; hul, glatt; ofte flat

Fuktige steder i barskog. Gul trompetsopp ligner

Traktkantarell

Spiselig

Craterellus tubaeformis

traktkantarell

Hatt: 2-6 cm, dypt navlet; bølget; gulbrun til gråbrun
Ribber: Nedløpende; gaffeldelte; gule til grågule
Stilk: 4-8 x 0,5-1 cm, gul til brungul; hul, glatt; ofte flat

Fuktige steder i barskog. Gul trompetsopp ligner

Traktkantarell

Traktkantarell
Tagged on: