På sopptur

På soppkontroll

Om soppkontroll.no

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for landets mange sopp- og nyttevekstforeninger med en historie som startet i 1902.
NSNF ble dannet i 2005 som en fusjon mellom Norsk soppforening og Nyttevekstforeningen og omfatter i dag 32 medlemsforeninger i alle landets fylker, med til sammen 4300 medlemmer.
NSNF er medlem av Studieforbundet natur og miljøSamarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) Frivillighet NorgeInternational Mycological Association,  og assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (C.E.M.M.)    


Tlf  +47 92266276 (0900 - 1600)

post@soppognyttevekster.no