Hvor finner du sopp?

To personer i en skog
Foto: Pål Karlsen

Sopp finnes nær sagt over alt – i alle typer biotoper. For deg som er på jakt etter matsopp er det et godt tips å finne etablerte skogområder eller gammelskog som ikke har vært berørt av tynning og skogsarbeid. Se etter skogsområder med mye mose og lite planter. Mange arter trives også på gressplener, i åker og eng – og på beitemark eller i kulturlandskap.

Mange sopper vokser i symbiose med bestemte treslag, eller de kan være avhengige av en bestemt type jordsmonn. Dermed kan det være lurt å lære seg litt om både treslag og geologi.

Få flere råd om å gå på sopptur.